کارت ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- چهارراه ولیعصر- خیابان بزرگمهر -پلاک 16 -ساختمان تجاری و اداری بزرگمهر- طبقه اول -واحد 103 کدپستی 1416934981
توضیحات
نام سمت

یاسین سلیمانیان

مدیر عامل

مرتضی داودی

رئیس هیئت مدیره

امیر رسولی 

نایب رئیس هیئت مدیره

یاسین سلیمانیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5