اعتبار آفرین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران-ايران خودرو(كيلومتر13)-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف
توضیحات
نام سمت

داوود طوقدار

مدیر عامل

محمد غیاثی

رئیس هیئت مدیره

نفیسه کریمی

نایب رئیس هیئت مدیره

روح الله عسگر شهبازی

عضو هیئت مدیره

رضا عزیز محسنی

عضو هیئت مدیره

داوود طوقدار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5