تدبیر آفرینان هگمتان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

 ایجاد، توسعه و راه اندازی و اداره انواع طرح ها و واحدهای تولیدی و بازرگانی در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی. شرکت میتواند برای حصول به هدف خود به فعالیت های زیر مبادرت ورزد: تاسیس تشکیل مشارکت سرمایه خرید سهام بازسازی نوسازی و راه اندازی و بهره برداری انواع شرکت ها و طرحهای موسسات و واحدهای تولیدی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری. تامین خدمات مورد نیاز شرکت ها در مورد خدمات مشاوره در زمینه تولید، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی، قبولی هرگونه ضمانت نامه، تعهدنامه، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و طراحی سیستم های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی آنها، مباشرت یا از طریق تشکیل شرکت یا موسسه. اخذ نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت شرورت داشته باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران -چهارراه ولیعصر -خیابان بزرگمهر- پلاک16 -طبقه اول -واحد102- کدپستی 1416934981
توضیحات
نام سمت

امیر وفایی

مدیر عامل

زهرا سادات آقا زاده

رئیس هیئت مدیره

امین سهل البیع

نایب رئیس هیئت مدیره

امیر وفایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3