تجارت الکترونیک خودرو تابان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۷۱,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۶۰۴۶۲۹۴ تهران- باغ فیض- بزرگراه شهید ستاری- کوچه شقایق 16- پلاک 30- طبقه اول
توضیحات
نام سمت

احمد میرنظامی

مدیر عامل

امیر چراغعلی

رئیس هیئت مدیره

عباس قاسمی

نایب رئیس هیئت مدیره

احمد میرنظامی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14