توسعه معادن طلای کردستان سهامی خاص

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
سنندج -خسروآباد -خیابان کشاورز -بلوار شهید بهشتی -پلاک24 -کدپستی 6619874981
توضیحات
نام سمت

محمود قادرمزی

مدیر عامل

خداداد پورذاکری

رئیس هیئت مدیره

محمود قادرمزی

نایب رئیس هیئت مدیره

فریدون ملائی کشکی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5