ره گستر نفت

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

حضور در اجرای پروژه های بزرگ در عرصه های مختلف عمرانی و دیگر زمینه های مرتبط با اساسنامه خود

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۵۹۴۳ http://rahgostarnaft.org info@rahgostarnaft.org تهران، خیابان ولیعصر، رو به روی جام جم، خیابان طاهری، شماره ۸۱، طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

جمشید نکویی

مدیر عامل

علی اکبر شعبانپور مقدم

رئیس هیئت مدیره

جمشید نکویی

نایب رئیس هیئت مدیره

پریسا توکلی

عضو هیئت مدیره

مصطفی خاکی

عضو هیئت مدیره

ایوب علی پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4