سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

اولین شرکت برند جهت تامین سوخت رسانی‌ (هوایی، دریایی و زمینی)

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۵۴۵۷۴ http://petran.oiicgroup.com تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش - خیابان طاهری - پلاک ۸۱- طبقه اول
توضیحات
نام سمت

ناصر سجادی

مدیر عامل

محمود صدیقی

رئیس هیئت مدیره

ناصر سجادی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی هرندی

عضو هیئت مدیره

علی محمد شاهیدخت

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3