دارویی پخش رازی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامین دارو ، تجهیزات پزشکی ، مواد اولیه و مکمل ها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۰۱۸۲۳ https://razipharm.com PAKHSHERAZI@yahoo.com تهران ،خیابان ولیعصر،بین خیابان شهید مطهری وخیابان شهیدبهشتی،خیابان شهیدشجاعی, پلاک ۳۰
توضیحات
نام سمت

سید حمیدرضا جلالی

مدیر عامل

سید محمد خراسانی

رئیس هیئت مدیره

سید حمیدرضا جلالی

عضو هیئت مدیره

مهندس محمود نعیمی

عضو هیئت مدیره

غلامرضا شکوهی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18