سرمایه گذاری هامون کیش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه‌گذاری و مشارکت درشرکتها و طرحها و واحدهای تولیدی وصنعتی، بازرگانی، خدماتی ‌و مبادرت به هرگونه عملیات مالی، پولی، بازرگانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۹۹۳۶۹۴ http://www.hamoonkish.com info@hamoonkish.com تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی،خیابان جهانبخش، پلاک14، طبقه دوم شمالی
توضیحات
نام سمت

حمید رضا رئوفی

مدیر عامل

شهریار بیان

رئیس هیئت مدیره

حمید رضا رئوفی

نایب رئیس هیئت مدیره

میثم سام بند

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15