فرآوری و توسعه ابنیه شاهد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۳۸۹۴ http://fartash.net تهران- خیابان شهید مطهری -انتهای خیابان کوه نور -نبش کوچه شهید افشین حق پرست (نهم)- پلاک24- طبقه دوم شمالی واحد4 کد پستی 1587694714
توضیحات
نام سمت

سید مجید حسینی

مدیر عامل

فرهاد مقدم راد

رئیس هیئت مدیره

قدرت زارع اندریان

نایب رئیس هیئت مدیره

سید مجید حسینی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14