شیمی تکس آریا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید محصولات با ارزش صنعت پتروشیمی

اولین و تنها تولید کننده متیل اتیل کتون

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۲۰۶۱۳۷ https://www.chimitexarya.com info@chimitexarya.com تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک 22
توضیحات
نام سمت

سیدمحسن شمس

مدیر عامل

رمضانعلی عموزاده آرائی

رئیس هیئت مدیره

صادق کرمی 

عضو هیئت مدیره

پندار توفیقی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12