خدماتی فرودگاهی شاهد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مديريت و بهره برداري از فروشگاههاي آزاد (Duty-Free Shops)

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۳۹۳۲۷ http://www.shahed-asco.com info@shahed-asco.com تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش بزرگراه جلال آل احمد، کوچه چهارم، پلاک16، طبقه چهارم.
توضیحات
نام سمت

سعید جلوسی

مدیر عامل

محمد اسفیدانی

رئیس هیئت مدیره

حميد راشدي

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید جلوسی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9