احداث و خودکفایی صنایع شاخص

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث ، نصب ، بازسازي ، پروژه هاي صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي

بهره‌برداري و تعميرات مجتمع‌هاي پتروشيمي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۷۶۲۲۷ http://www.Shakhes-co.com info@Shakhes-co.com تهران – خیابان یکم گاندی - پلاک 13 - طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

هادی باقری

مدیر عامل

محمدجواد ایزدفر

عضو هیئت مدیره

هادی باقری

عضو هیئت مدیره

اسماعیل باقرپور    

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5