پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

کلیه فعالیت هاي انتفاعی تولیدي ، بازرگانی و خدماتی با

استفاده از سرمایه شرکت و تحصیل انواع منابع مالی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
http://sabaarmehbeton.ir تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش- کوچه شهید رحیمی- پلاک 85- ساختمان صبا- طبقه اول
توضیحات
نام سمت

علیرضا حسینی

مدیر عامل

حسین بخشی زاده

رئیس هیئت مدیره

علیرضا حسینی

نایب رئیس هیئت مدیره

فرهنگ مقدم راد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20