کارخانجات تولیدی تهران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۴۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع محصولات سراجی، مشمع، نایلون، و کف‌پوش و چرم مصنوعی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۰۵۱۸۱ http://www.kttco.com تهران -کیلومتر 13 بزرگراه لشگری- (جاده مخصوص کرج) نرسیده به چهارراه ایران‌خودرو
توضیحات
نام سمت

محمود داوطلب

مدیر عامل

علی پرتوی

رئیس هیئت مدیره

محمود داوطلب

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن تاجیک

عضو هیئت مدیره

محمد مهری

عضو هیئت مدیره

اسماعیل جامی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18