تامین مسکن نوین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

پیمانکاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۵۲۴۹۱ تهران -عباس آباد -خیابان قائم مقام فراهانی -خیابان شهدا -پلاک21- کدپستی 1586756711
توضیحات
نام سمت

غلامرضا کول

مدیر عامل

سید ضیاالدین صدرهاشمی

رئیس هیئت مدیره

امیرحسین احمدزاده نامدار

نایب رئیس هیئت مدیره

مجتبی دلخونی

عضو هیئت مدیره

نسرین شاهواری

عضو هیئت مدیره

غلامرضا کول

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17