سیما سلامت تامین ایرانیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۴,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوعات اصلی اجاره و همچنین مدیریت داروخانه های بستری، سرپایی و مراکز عرضه تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و کلیه مراکز بهداشتی درمانی مجاز و سایر داروخانه های دارای مجوز فعالیت و انجام اقدامات مرتبط با آن مشتمل بر خرید، توزیع و فروش دارو و اقلام و تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی و خدمات مربوطه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی

موضوعات فرعی واردات انواع دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی جهت فروش و یا سرمایه گذاری پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیرتجاری مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت های شرکت در ارتباط باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- پونک -بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی- بن بست شهید سیدرضا طباطبایی- پلاک ۲۳ -مجتمع قائم طبقه چهارم واحد ۱۷
توضیحات
نام سمت

رسول فرج زاده پیشجاری

مدیر عامل

محمد شریعتی

رئیس هیئت مدیره

رسول فرج زاده پیشجاری

نایب رئیس هیئت مدیره

توحید عظیمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14