صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه شمال خوزستان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۸۱۴۷۰۰۰ https://www.misipcc.com تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید وحید دستگردی، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج) پلاک 380
توضیحات
نام سمت

یوسف داوودی

مدیر عامل

امین پورذاکری

رئیس هیئت مدیره

علی گلستانه

نایب رئیس هیئت مدیره

علی سیفیان

عضو هیئت مدیره

مجید اعظمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9