پتروشیمی پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

محصولات واحد استحصال اتان ، اتيل بنزن ، استايرن منومر.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱-۸۸۰۳۴۱۲۶ http://www.parspc.net/ info@parspc.net تهران، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی، خیابان پردیس، پلاک 52
توضیحات
مسعود حسنی مدیرعامل
سعید محبی فرد رییس هیات مدیره
قاسم منظری توکلی نایب رییس هیات مدیره
امیر افسر عضو هیات مدیره
مجتبی طاهری عضو هیات مدیره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان حقوقی 19.78
2 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) حقوقی 60
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 سرمایه گذاری غدیر حقوقی 19.78

صورت مالی

صورت مالی پارس

خبر های این شرکت