شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

صادرات و واردات به صورت عمومی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۲۱۶۷۰۰ http://www.cpfgt.com info@cpfgt.com تهران؛ ونک پارک، خیابان شیراز جنوبی، بلوار زرتشتیان غربی، پلاک 11 (ساختمان هلدینگ صبا انرژی) - طبقه 4
توضیحات
نام سمت

مسعود نمازی شندی

مدیر عامل

حسن بانک

رئیس هیئت مدیره

سیاوش وکیلی

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود نمازی شندی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2