سرمایه گذاری ایران و فرانسه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تسهیل و توسعه همکاری میان دو کشور ایران و فرانسه در بخشهای صنعتی، تجاری، کشاورزی، مالی، ساختمانی، حمل و نقل و خدمات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۹۶۲۰۲ http://ifico.ir تهران , میدان آرژانتین , خیابان الوند , کوچه ۲۹ , پلاک ۱
توضیحات
نام سمت

رادمان ربیعی

مدیر عامل

حسین بوستانی

رئیس هیئت مدیره

ایمان حاجی زاده صفار

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین علاقه مندان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20