سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- نیاوران- خیابان شهید باهنر -کوچه صالحی- پ0 طبقه5 کدپستی 1971983103
توضیحات
نام سمت

حسین علاقه مندان

مدیر عامل

محمد احمدی

رئیس هیئت مدیره

سید مهدی علم الهدی

نایب رئیس هیئت مدیره

رادمان ربیعی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19