طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2  اسـاسـنامه تاسيس و بهره برداري و توسعه كارخانجات به منظور ساخت انواع لوازم خانگي الكتريكي و الكترونيكي و قطعات و متعلقات در ايران و به طور كلي اقدام به كليه عمليات صنعتي و توليدي و ساخت يا تهيه محصولات فوق و فروش آنها و سرمايه گذاري مستقيم يا مشاركت در آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم كه در اجراي موضوع شركت لازم باشد، مبادرت به انجام عمليات خريد و فروش ،‌ واردات و صادرات مواد ،‌قطعات و محصولات گوناگون كه مستقيم يا غير مستقيم با موضوع شركت مرتبط باشد، اخذ نمايندگي ، ايجاد شعبه و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از شركت ، مشاركت در شركتهاي توليدي ،‌بازرگاني ، خدماتي ،‌كشاورزي ، معدني و ساختماني است .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۱۲۸۶۶ info@parszarasa.com تهران – خيابان سپهبد قرني – ساختمان شماره 43
توضیحات
نام سمت

فرحمند پورعلي

مدیر عامل

هوشنگ دادوش

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا درافشار

نایب رئیس هیئت مدیره

فرحمند پورعلي

عضو هیئت مدیره

كامبيز نصيري ابريشم چي

عضو هیئت مدیره

اسماعيل جمالدار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12