صنعتی شهاب شیشه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید حباب شیشه ای برای لامپهای رشته ای و تیوب شیشه ای برای تولید لامپهای فلورسنت تولید شده در شرکتهای لامپ سازی ( و نیز برای شرکت لامپ پارس شهاب ) میباشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۳۳۳۸۸۲۳۰۷ http://www.shahab-glass.com shahabshisheh@gmail.com رشت – شهرک صنعتی رشت – خیابان شهید بهشتی – خیابان میرزاکوچک – شرکت صنعتی شهاب شیشه
توضیحات
نام سمت

عباس مرتضایی

مدیر عامل

محسن عسکری آزاد

رئیس هیئت مدیره

ناصر عاشوری

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس مرتضایی

عضو هیئت مدیره

سید مرتضی مرتضوی

عضو هیئت مدیره

محمد ابراهیم حقدوست

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11