الکتروموتورسازی خزرسینتک

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2  اساسنامه  تاسيس و بهره برداري و توسعه كارخانجات ساخت انواع الكتروموتور الكتريكي و قطعات و متعلقات در ايران ، اقدام به كليه عمليات طراحي ، صنعتي ، توليد و   ساخت يا تهيه محصولات و فروش آنها ، سرمايه گذاري مستقيم يا مشاركت در آنها به طور مستقيم و خريد و فروش ، واردات و صادرات مواد و قطعات محصولات گوناگون ، اخذ نمايندگي ، ايجاد شعبه و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كشور ، مشاركت با شركتهاي توليدي ، بازرگاني ، خدماتي ، كشاورزي معدني و ساختماني است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۳۳۳۸۸۲۳۱۰ office@kscmotor.ir رشت – شهر صنعتي – ورودي اول – خيابان ابن سينا
توضیحات
نام سمت

كامبيز نصيري ابريشم چي

مدیر عامل

هوشنگ دادوش

رئیس هیئت مدیره

عليرضا زابلي

نایب رئیس هیئت مدیره

كامبيز نصيري ابريشم چي

عضو هیئت مدیره

حميد فيروزبخت

عضو هیئت مدیره

محمد ابراهيمي نصرآبادي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10