تولیدی صنعتی خزر پلاستیک

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد انواع قطعات پلاستيک و پلاستوفوم می باشد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۳۹۸۳۹ http://www.khazarplastic.com info@khazarplastic.com تهران-خيابان سپهبد قرنی- کوچه شريف-پلاک2 -طبقه چهارم
توضیحات
نام سمت

محمود کوچکی پسیخانی

مدیر عامل

محمدرضا درافشار

رئیس هیئت مدیره

کامبیز نصیری ابریشم چی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود کوچکی پسیخانی

عضو هیئت مدیره

حسن همتی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا نورانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8