تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
خدمات و محصولات

با هدف برنامه ریزی، مدیریت، اعمال کنترل، ایجاد هماهنگی و نظارت بر شرکت‌های تابعه در مسیر ارزش آفرینی و هم افزائی تشکیل شده، همچنین ارائه کننده خدمات و محصولات نوین بانکی به بانک تجارت و صنعت بانکداری کشور از طریق شرکتهای تابعه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۶۰۸۴۵۹۷ http://www.taftaholding.ir/ تهران-میدان آرژانتین-خیابان الوند
توضیحات
نام سمت

مهدی راعی

مدیر عامل

نادر خواجه حقوردی

رئیس هیئت مدیره

افسانه اوضاعی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی کی لانی

عضو هیئت مدیره

محسن هاشمی

عضو هیئت مدیره

علی سالار منش

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17