توسعه فناوری مدبران خلیج فارس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران خیابان ولیعصر بالاتر از ظفر نبش کوچه ناصری برج کیان پلاک 2551 طبقه یازدهم کدپستی 1968643111
توضیحات
نام سمت

محمدمهدی جمشیدیان

مدیر عامل

مسعود عجمی

رئیس هیئت مدیره

نوید خاندوزی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهسا معتمدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12