شرکت ساختمانی سامان گستران پویا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی و انجام امور پیمانکاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- بلوار ميرداماد - بالاتر از ميدان محسني- خیابان آزيتا - پلاک 1- واحد 2
توضیحات
نام سمت

مرتضی کاظمی

مدیر عامل

اسماعیل عطایی

رئیس هیئت مدیره

امین نعیم آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید داداشی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11