پتروشیمی ارومیه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۹,۱۶۶
خدمات و محصولات

احداث مجتمع پتروشيمي بمنظور فعاليت در برخي رشته هاي پتروشيمي و شيميائي و صنايع وابسته به آن، تهيه و توليد انواع مواد و فرآورده هاي پتروشيمي از قبیل سولفات آمونیم، کریستال ملامین، اسید سولفوریک فعالیت دارد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۴۳۲۵۱۵۷۱۶ http://www.urpcc.ir urmia.petrochemical@gmail.com ارومیه، کیلومتر 30 جاده ارومیه – مهاباد، روبروی پلیس راه، شرکت پتروشیمی ارومیه
توضیحات
نام سمت

کریم دلجوان قدرتی

مدیر عامل

بهرام کلانتری

رئیس هیئت مدیره

کریم دلجوان قدرتی

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا حسن زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10