سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- خيابان ولي عصر -بالاتر از بلوار اسفنديار- كوچه شهيد رحيمي -پلاك 4 -طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

زهرا دمرلو

مدیر عامل

حبیب الله فدایی مولودی

رئیس هیئت مدیره

حسام الدین سعیدی

نایب رئیس هیئت مدیره

زهرا دمرلو

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8