صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بزرگترين شركت فعال در زمينه تهويه و تبريد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۰۰۸۰۱ http://mehrasl.org headoffice@mehrasl.com تهران – خیابان مفتح شمالی – خیابان زهره – شماره ۱۷
توضیحات
نام سمت

بهروز رحمتی

مدیر عامل

غلامرضا مهاجر

رئیس هیئت مدیره

امیر سیاوش مقیمی اصل

نایب رئیس هیئت مدیره

امیر سیامک مقیمی

عضو هیئت مدیره

بهروز رحمتی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5