صرافی ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انواع خدمات صرافی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۵۳۳۰۰۰ http://www.mellatexchange.com تهران - خیابان آفریقا - پایین تر از چهار راه جهان کودک - نبش کوچه 19 - پلاک 54
توضیحات
نام سمت

اصغر نادری

مدیر عامل

محمود سعیدی

رئیس هیئت مدیره

محمود اخلاقی

نایب رئیس هیئت مدیره

سید نقی شمسی

عضو هیئت مدیره

مهدی علیمردانی

عضو هیئت مدیره

اصغر نادری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12