{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خرید، احداث و اجاره هتل و هتلداری و مشارکت در سایر مشارکتهای مشابه و اشتغال به هرگونه فعالیت بازرگانی در رابطه با موضوع شرکت. هتلداری- اداره امور اماکن ورزشی، درمانگاهی و بهداشتی، فعالیتهای گردشگری و سیاحتی و کلیه امور رفاهی برای کلیه بنگاههای اقتصادی دولتی، عمومی، خصوصی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۳۰۸۲۳ http://behsazcom.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AD-0/ تهران_خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۲ – کدپستی: ۱۵۳۱۶۱۴۹۱۳
توضیحات
نام سمت

یوسف میرزایی

مدیر عامل

زهره محمدی اطهری

رئیس هیئت مدیره

داود براتی دهقی

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا حمیدی

عضو هیئت مدیره

فاطمه افخمی

عضو هیئت مدیره

یوسف میرزایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10