سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های تجاری، اداری، مسکونی و پیشنهادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی

مشارکت با شهرداری ها در پروژه های سودآور شهری، نوسازی بافت های فرسوده، تبادل خدمات و استفاده از فرصت های بزرگ مقیاس سرمایه گذاری شهری

مشارکت با وزارت مسکن و شهرسازی در پروژه های انبوه سازی، شهرک سازی، باغ شهرها و نوسازی بافت های فرسوده

مدیریت و توسعه املاک و مستغلات متعلق به بانک صادرات که در اختیار شرکت قرار می گیرد

سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه تولید، عرضه و ترویج مواد، مصالح و سیستم ها و فن آوری های نوین ساختمان

تامین و عرضه اعتباری مواد و مصالح عمده ساختمانی مورد نیاز سازندگان طرح های بزرگ ساختمانی با استفاده از ظرفیت بلااستفاده تولید کنندگان داخلی

انجام فعالیت بازرگانی، صادرات و واردات در حوزه های مرتبط با فعالیت شرکت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
support@yoursite.com شیراز- خیابان مشیر شرقی
توضیحات
نام سمت

سید محمدرضا دیهیمی

مدیر عامل

علی حاجی پور

رئیس هیئت مدیره

اصغر عباسپور

نایب رئیس هیئت مدیره

سید ابراهیم سلیمان پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8