شرکت ساختمانی و راهبری ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۳۰,۴۰۰
خدمات و محصولات

شرکت ساختمانی بانک ملت یکی از شرکت های نتعلق به بانک ملت است که به صورت تخصصی در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و ساختمانی فعالیت می نماید.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۳۸۵۵۶ http://mellatcc.ir info@mellatcc.ir تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی شمالی، کوچه چهارم، پلاک 14
توضیحات
نام سمت

حسین اجاقی

مدیر عامل

بصیر قلی پور گنجگاه

رئیس هیئت مدیره

ملیحه زندی

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا دمیرچی

عضو هیئت مدیره

حسین اجاقی

عضو هیئت مدیره

کامران قبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7