خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

صدورحواله به اقصی نقاط دنیا طبق ارز مورد نیاز مشتری با استفاده از شبکه بانکی کشور و صرافی های معتبر بین المللی

دریافت حواله های ارزی رایج از تمامی کشورها به مقصد امارات، ترکیه، هنک کنگ، چین و غیره

خرید و فروش اسکناس کلیه ارزهای معتبر و رایج

آزاد سازی ارز مبادله ای از بانک های :

هالک بانک ترکیه Halk Bank  ، یوکو بانک هند UCO India، ووری بانک کره Woori Bank Korea  و کونلون بانک چین Kunlun China  و سایر بانک های تعیین شده از جانب بانک مرکزی

خرید ارزهای حاصل از صادرات از بازرگانان و صادرکنندگان کالا

خرید و فروش حواله های داخلی ( منشاء داخلی )

تامین منابع ارزی جهت تسویه تعهدات بانکی

مدیریت وجوه ارز دریافتی در قالب عقد قرارداد جهت پرداخت معادل ریالی و یا کارسازی مجدد طبق دستور کارفرما

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۲۶۱۰۰۰ http://exmeb.com info@exmeb.com تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، نبش خیابان نهم ، برج بخارست ، طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

عیسی حامدی

مدیر عامل

علیرضا عدالت

رئیس هیئت مدیره

مجید صفریان

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید نورمحمدی تقی آبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4