سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در بخش املاک ، مستغلات و پرونده های ساختمانی و ارائه خدمات فنی ، مهندسی ، مالی و اقتصادی در بخش مذکور به بانک اقتصاد نوین و سایر متقاضیان شرکتابتدا بعنوان مجری و سرمایه گذار و از طریق برون سپاری فعالیتها ، ماموریت های خود را انجام خواهد داد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۷۴۹۹۳ http://www.paidariranian.com info@paidariranian.com تهران، شهرک قدس، ایوانک، خیابان سوم، خیابان درخشان، پ41 مجتمع درخشان طبقه همکف کدپستی 1467843874
توضیحات
نام سمت

محمدرضا سیفی

مدیر عامل

نصرت اله روشن ضمیر

رئیس هیئت مدیره

امیرعباسی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد سعادتی راد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2