توسعه بازاریابی و فروش ماد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۱,۳۵۰
خدمات و محصولات

مدیریت و ارائه خدمات مشاوره ای، شناسایی و خرید و فروش املاک و دارائی ها در مقیاس وسیع و رفع معارض دارائی ها و تهیه ی طرح های توسعه ای، تحقیقات و مطالعات فرصت در حوزه ی ساختمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۷۲۲۰۰ http://maadmellat.ir safaiean@maadmellat.ir تهران –بزرگراه افریقا – نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین –شماره5
توضیحات
نام سمت

مهدی محمودانی

مدیر عامل

مجید قدیری

رئیس هیئت مدیره

سید ناصر نور محمد حسینی

نایب رئیس هیئت مدیره

مریم لیلی دوست

عضو هیئت مدیره

موسی الرضا حاجی بگلو

عضو هیئت مدیره

مهدی محمودانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8