پارس فولاد سبزوار

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در حوزه فولاد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۷۴۳۴۶۱ http://spscomplex.ir info@spscomplex.ir تهران -سعادت آباد- انتهای خیابان 20 غربی- پلاک43- طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

محمد کشانی

مدیر عامل

محمود سعیدی

رئیس هیئت مدیره

سروش مدیری

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی کوهی

عضو هیئت مدیره

مهدی نصر آزادانی

عضو هیئت مدیره

محمد کشانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5