بهسازان ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه متمرکز بانکداری الکترونیکی (ریالی و ارزی)

ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه های اقماری سامانه متمرکز بانکداری الکترونیکی (کشف تقلب، مبارزه با پولشویی، دادههای کلان)

ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه های ملی و بزرگ

ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی اینترنت بانک

ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی همراه بانک

ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی تلفن بانک

طراحی و توسعهی کیوسک های چندمنظوره بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۷۳۱۵۰۰۰ http://www.behsazanholding.com تهران، بزرگراه صدر، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان مژگان، پلاک ۲، طبقه ۹
توضیحات
نام سمت

حامد تنها

مدیر عامل

هادی سپانلو

رئیس هیئت مدیره

رضا مجیدی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین نیک اخلاق

عضو هیئت مدیره

حسین سلیمانی منفرد

عضو هیئت مدیره

حامد تنها

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4