الماسه ساز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۸,۲۲۵
خدمات و محصولات

ابزارهای براده برداری از جنس تنگستن کارباید معروف به الماسه و هلدرهای مربوطه در زمینه تراشکاری، فرزکاری، سوراخکاری وابزار برشی ماشینهای حفاری TBM و EPB ابزارهای حفاری نفت و معدن و قطعات سایشی و ابزار مخصوص

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۶۴۴۲۲۳۰۰۳ http://www.almasesaz.com sales@almasesaz.com البـرز- شهر صنعتي هشتگرد- خيابان چهارم اشتغال
توضیحات
نام سمت

رضا رحیمی طاری

مدیر عامل

فرشاد جهاندیده

رئیس هیئت مدیره

عبدالرضا تات

نایب رئیس هیئت مدیره

علی محمدی

عضو هیئت مدیره

کیانوش حق دوست کوریجانی

عضو هیئت مدیره

رضا رحیمی طاری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3