امین اعتماد کار آفرین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۰۰۰
خدمات و محصولات

وصول مطالبات معوق بانکها

اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات و احیای منابع مالی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۳۸۹۱۸ http://www.ae-karafarin.com info@ae-karafarin.com تهران، خیابان بهشتی ،خیابان پاکستان ،کوچه حکیمی، پلاک 28 واحد 3
توضیحات
نام سمت

کامران حسن زاده غفاری

مدیر عامل

مجتبی سلطان محمدی

رئیس هیئت مدیره

علی قاسمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1