اپال فولاد شرق پارسیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲,۷۳۵,۵۱۴
خدمات و محصولات

فعالیت شرکت در حوزه صنایع کانی و فلزی از کشف تا استخراج و فرآوری به غیر از نفت و گاز می باشد لذا برای تحقق موضوع فعالیت شرکت به طور مشخص با تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با سایر شرکتهای داخلی یا خارجی و پیمانکاری، اخذ مجوز از مراجع داخلی و خارجی در حوزه مزبور مبادرت می نماید.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۷۴۳۰۹۲ تهران سعادت آباد خیابان علامه طباطبایی شمالی خیابان شهید جهانگیر انقطاع(بیستم غربی) پ43 ط2 و1
توضیحات
نام سمت

کاوه آهنگری

مدیر عامل

ایرج نصوحی دهنوی

رئیس هیئت مدیره

مهدی امینی

نایب رئیس هیئت مدیره

شهرام سلطانی 

عضو هیئت مدیره

محمدرضا ایمانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15