توسعه صنایع پتروشیمی کوروش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰,۰۰۱
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- جردن- بلوار نلسون ماندلا- بلوار صبا غربی- پلاک 8- طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

عباس طلائی

مدیر عامل

غلامعلی کیانی

رئیس هیئت مدیره

امیر صبوری

عضو هیئت مدیره

جلال الدین سیدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12