پاسارگاد پرواز کیش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

واردات هلی کوپتر و قطعات هلی کوپتری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران-بلوار نلسون ماندلا- بین میرداماد و ظفر- خیابان شهید بنیسی- پلاک 10- طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

مهدی شیرازی شایسته

مدیر عامل

منوچهر منطقی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی کباری

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی شیرازی شایسته

عضو هیئت مدیره

محمد رستین

عضو هیئت مدیره

علی اکبر گلرو

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6