پردیس گلستان تجارت

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تأسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و مشارکت در واحدهای تولیدی و صنعتی و ساختمانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۲۰۸۰۱۱ https://www.pgtejarat.ir تهران-تجریش- کوچه آلاله- خیابان الهیه پنجم- پلاک 6- طبقه سوم- واحد 1
توضیحات
نام سمت

سعید محمود کلایه

مدیر عامل

امین پوربهبهانی

رئیس هیئت مدیره

پیمان شریفی

نایب رئیس هیئت مدیره

امین پوربهبهانی

عضو هیئت مدیره

سعید محمود کلایه

عضو هیئت مدیره

پیمان شریفی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4