بازرگانی چابک تجارت آسیا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه واردات و صادرات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۲۹۸۴۹ https://www.chaboktejarat.com تهران- امانیه- خیابان ولیعصر- خیابان شهید رحیمی- پلاک 4
توضیحات
نام سمت

مهدی سامری

مدیر عامل

ابراهیم کاظم پور

رئیس هیئت مدیره

عبدالله مقدس شوشتری

نایب رئیس هیئت مدیره

شاهین پیری

عضو هیئت مدیره

مهدی سامری

عضو هیئت مدیره

ابراهیم کاظم پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3