خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خدمات مسافرت هوایی ، جهانگردی و زیارتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۸۸۹ https://www.ahuan.ir info@ahuan.ir تهران-میدان آرژانتین ، ضلع شمال غربی ، شماره 18 ، طبقه اول
توضیحات
نام سمت

هادی شیرپور

مدیر عامل

عباس عبدلیان

رئیس هیئت مدیره

مسعود کوکبی

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود کوکبی

عضو هیئت مدیره

غلامرضا عباسی

عضو هیئت مدیره

هادی شیرپور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2