سامانه یکپارچه سیمرغ تجارت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

نوآوری در خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی با تمرکز بر توسعه پرداخت خرد و خدمات ارزش افزوده

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۵۹۶۱۰۰۰ http://www.stts.ir info@stts.ir تهران، خیابان نجات اللهی، نرسیده به طالقانی، کوچه زندی ، پلاک 16
توضیحات
نام سمت

محمد اجدانی

مدیر عامل

کتایون بیات

رئیس هیئت مدیره

روح الله لهرابیان

نایب رئیس هیئت مدیره

بابک محبوبی

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا تقی زادگان

عضو هیئت مدیره

جعفر پشامی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17